PACKAGE FREE 60
THB 900 / 6 เดือน
THB 900 / 12 เดือน
10 รายการขายสินค้า
อัพเดทประกาศ 1 ครั้งต่อวัน
โปรไฟล์ร้านค้า
หน้าเว็บร้านขายสินค้า
ตำแหน่งแนะนำร้านขายสินค้าเด่น
PACKAGE BRONZE 100
THB 50 / 6 เดือน
THB 50 / 12 เดือน
ไม่จำกัด รายการขายสินค้า
อัพเดทประกาศ ไม่จำกัด
โปรไฟล์ร้านค้า
หน้าเว็บร้านขายสินค้า
พื้นที่สำหรับโชว์รายการประกาศไม่จำกัด ลงประกาศได้ไม่จำกัด อัฟเดต ไม่จำกัด ป้ายโฆษณาพร้อมลิงค์ หน้าแรก 1 ป้าย ขนาด 900x420 แสดง 24ชั่วโมง 50บาท
PACKAGE SILVER 150
THB 60 / 6 เดือน
THB 60 / 12 เดือน
ไม่จำกัด รายการขายสินค้า
อัพเดทประกาศ ไม่จำกัด
โปรไฟล์ร้านค้า
หน้าเว็บร้านขายสินค้า
พื้นที่สำหรับโชว์รายการประกาศไม่จำกัด ลงประกาศได้ไม่จำกัด อัฟเดต ไม่จำกัด ป้ายโฆษณาพร้อมลิงค์ หน้าแรก 2ป้าย แสดง 2 เว็บไซต์ ขนาด 350x380 แสดง 24ชั่วโมง 60 บาท
PACKAGE GOLD UNLIMITED!
THB 90 / 6 เดือน
THB 90 / 12 เดือน
ไม่จำกัด รายการขายสินค้า
อัพเดทประกาศ ไม่จำกัด
โปรไฟล์ร้านค้า
หน้าเว็บร้านขายสินค้า
พื้นที่สำหรับโชว์รายการประกาศไม่จำกัด ลงประกาศได้ไม่จำกัด อัฟเดต ไม่จำกัด ป้ายโฆษณาพร้อมลิงค์ หน้าแรก ตำแหน่งบน 3เว็บไซต์และป้ายด้านขวามือ หน้าแรก 3ป้าย ขนาด 350x380 แสดง 24ชั่วโมง 90บาท